Cookies Notice Fragment

Punkt Logowania jest serwisem, który zapewnia jednokrotne logowanie do aplikacji internetowych UMCS. Zalogowany użytkownik otrzymuje automatycznie dostęp do wszystkich usług bez potrzeby ponownego podawania hasła.

Logowanie

Aby zalogować się do Punktu Logowania należy podać prawidłowy identyfikator oraz hasło. Nowi studenci będą mogli się zalogować dzień po dokonaniu wpisu na studia i złożeniu kompletu dokumentów.

Identyfikator

Twój identyfikator otrzymasz w widomości e-mail podczas ustawiania hasła.

Obowiązują następujące zasady nadawania identyfikatorów:

Jeżeli jesteś studentem - twoim identyfikatorem jest numer albumu.

Jeżeli jesteś pracownikiem - twoim identyfikatorem jest: twoje nazwisko i pierwsza litera imienia (np. nowakj dla Jana Nowaka).
Jeżeli twoje nazwisko jest dwuczłonowe, w polu „Identyfikator” wpisz wyłącznie jego pierwszy człon i pierwszą literę imienia, np. Anna Nowak-Iksińska powinna wpisać nazwę nowaka. Jeżeli system, mimo wprowadzenia identyfikatora zgodnego z instrukcją, nadal nie pozwala Ci się zalogować, może to oznaczać, że podany login jest już zajęty. W takiej sytuacji dodaj do identyfikatora kolejne litery imienia, np. Anna Nowak w przypadku zajętej nazwy nowaka powinna wpisać nowakan.

Hasło

Ustaw nowe hasło, jeżeli go nie pamiętasz.

Uwaga! System eduroam, USOSweb i inne usługi (AnyConnect VPN) korzystają z tego samego hasła.

Bezpieczeństwo

Pamiętaj! Ustalone hasło (pierwsze i każde kolejne) musi składać się z min. 8 znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry. Hasło powinno być zmieniane min. raz na 30 dni. Nowe hasło nie może być powtórzeniem hasła stosowanego przed zmianą (do 10 haseł wstecz).

Logując się do systemu na komputerze dostępnym publicznie (biblioteka, pracownia komputerowa itp.) korzystaj z trybu prywatnego przeglądarki internetowej.

Administrator

Jeżeli nie udało Ci się zalogować lub zmienić hasła, mimo podanych wyżej wskazówek, skontaktuj się z administratorem.