Punkt Logowania może być chwilowo niedostępny w godzinach 20-22.

Potrzebujesz pomocy?
Chcesz założyć i aktywować konto?

Masz jedno konto i jedno hasło do serwisów korzystających z Punktu Logowania oraz do systemów eduroam i VPN. Logując się w Punkcie Logowania, uzyskujesz automatycznie dostęp do wszystkich usług bez potrzeby ponownego podawania hasła.

Aktywacja konta

Jestem nowym (kliknij właściwy napis):

Identyfikator i hasło

Kliknij tu, aby poznać swój identyfikator lub odzyskać zapomniane hasło.

Obowiązują następujące zasady nadawania identyfikatorów:

Jeżeli jesteś studentem - Twoim identyfikatorem jest numer albumu.

Jeżeli jesteś pracownikiem - Twoim identyfikatorem jest: pierwszy człon nazwiska i pierwsza lub kilka pierwszych liter imienia (np. nowaka dla Anny Nowak-Kowalskiej).

Bezpieczeństwo

Ustalone hasło (pierwsze i każde kolejne) musi składać się z min. 8 znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Hasło powinno być zmieniane min. raz na 30 dni. Nowe hasło nie może być powtórzeniem hasła stosowanego przed zmianą.

Unikaj logowania się na niezaufanych urządzeniach. Logując się do systemu na komputerze dostępnym publicznie (biblioteka, pracownia komputerowa itp.), korzystaj z trybu prywatnego przeglądarki internetowej.

Administrator

Jeżeli nie udało Ci się zalogować lub zmienić hasła, mimo podanych wyżej wskazówek, skontaktuj się z administratorem.