Podaj przypisany do Ciebie adres e-mail

Jeżeli jesteś pracownikiem, wpisz ustawiony przez Ciebie adres e-mail do odzyskiwania hasła.

Jeżeli jesteś studentem i nie pamiętasz adresu e-mail lub straciłeś/-aś dostęp do swojego konta pocztowego, poproś dziekanat o zmianę swojego adresu e-mail w systemie USOS.

Nowi studenci będą mogli ustawić hasło po przeniesieniu przez dziekanat danych z systemu rekrutacji do USOS, korzystając z adresu e-mail podanego podczas rekrutacji. Jeśli po zakończeniu rekrutacji nadal nie możesz ustawić hasła, skontaktuj się z dziekanatem.