Punkt Logowania jest serwisem, który zapewnia jednokrotne logowanie do aplikacji internetowych UMCS. Zalogowany użytkownik otrzymuje automatycznie dostęp do wszystkich usług bez potrzeby ponownego podawania hasła.

Logowanie

Aby zalogować się do Punktu Logowania należy podać prawidłowy identyfikator oraz hasło.

Identyfikator

Jeżeli jesteś studentem - twoim identyfikatorem jest: sxxxxxx (w miejsce xxxxxx po literze „s” wprowadź numer albumu, znajdziesz go na swojej legitymacji - to cyfry zaznaczone kolorem czarnym, z pominięciem prefiksu 005, np. s123456).

Jeżeli jesteś doktorantem - twoim identyfikatorem jest: dxxxxxx (w miejsce xxxxxx po literze „d” wprowadź numer legitymacji, znajdziesz go na swojej legitymacji, np. d123456).

Jeżeli jesteś słuchaczem studiów podyplomowych - twoim identyfikatorem jest numer indeksu.

Jeżeli jesteś pracownikiem - twoim identyfikatorem jest: twoje nazwisko i pierwsza litera imienia (np. nowakj dla Jana Nowaka).

Uwaga! Jeżeli jesteś pracownikiem, a twoje nazwisko jest dwuczłonowe, w polu „Identyfikator” wpisz wyłącznie jego pierwszy człon i pierwszą literę imienia, np. Anna Nowak-Iksińska powinna wpisać nazwę nowaka. Jeżeli system, mimo wprowadzenia identyfikatora zgodnego z instrukcją, nadal nie pozwala Ci się zalogować, może to oznaczać, że podany login jest już zajęty. W takiej sytuacji dodaj do identyfikatora kolejne litery imienia, np. Anna Nowak w przypadku zajętej nazwy nowaka powinna wpisać nowakan.

Hasło

Ustaw nowe hasło, jeżeli go nie pamiętasz. Uwaga! Odzyskiwanie hasła jest równoznaczne ze zmianą hasła do systemu eduroam, USOSweb i innych usług dodanych (AnyConnect VPN).

Bezpieczeństwo

Pamiętaj! Ustalone hasło (pierwsze i każde kolejne) musi składać się z min. 8 znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry. Hasło powinno być zmieniane min. raz na 30 dni. Nowe hasło nie może być powtórzeniem hasła stosowanego przed zmianą (do 10 haseł wstecz).

Logując się do systemu na komputerze dostępnym publicznie (biblioteka, pracownia komputerowa itp.) korzystaj z trybu prywatnego przeglądarki internetowej.

Administrator

Jeżeli nie udało Ci się zalogować lub zmienić hasła, mimo podanych wyżej wskazówek, skontaktuj się z administratorem.